דף הבית » זמני תפילות

זמני תפילות

שחרית - 6:20. 7:00 7:30 8:00 8:30
מנחה - 13:30 15:30 16:30 17:30 18:30 (שהשקיעה מאוחרת מניין נוסף 19:30)
ערבית מ20:00- 23:30. כל חצי שעה